6 de maig de 2014

MADUREN LES CIRERES

Foto: © Ferran Moreno Lanza
Per a l'equip Muntànyum

El teló s'alça:
maduren les cireres
i tot va en dansa.