30 de novembre de 2011

TANKA ALS MARGES

Per a Jaume Rabascall

Pels marges de pedra seca,
grapats d'espàrrecs,
aspror de llicorella,
perfum de terra tendra.


Il·lustració: Espàrrecs de marge
Foto: © Montse Francisco, 2011