4 de maig de 2014

ELS FLOCS, ENCARA

Per a Elvira Besora Sabaté

Les avellanes,
la solitud dels marges,
¿qui me les torna?