19 d’abril de 2020

LA FONT D'ARGENT TÉ FANG; PUNXES, LA ROSA "La font d'argent té fang; punxes, la rosa", és un vers d'un sonet de Shakespeare que ens recorda que la perfecció no existeix. L'artista Marc A. Pérez Oliván (Mauritània, 1952) va plasmar aquesta idea en una pintura inquietant que setze autors hem pres com a correlat objectiu en setze textos escrits en els primers dies de confinament per la pandèmia del Covid-19. Aquesta és la meva aportació: